Montering i samband med tilläggsisolering

Isolering som saknar vindtät utsida kompletteras med fiberarmerad vindskyddsduk. Täta skarvarna genom överlappning och tape. Placera skarvarna över reglarna.

Välj en klaffregel med samma tjocklek som isoleringen. Reglarna fästes horisontellt, max 60 cm från varandra. Komplettera vid öppningar för att fästa monteringsprofilerna. Kontrollera att den nya fasaden blir plan samt fyll eventuella håligheter med stödplattor vid infästningspunkterna.

Tips! Välj isolering av god kvalitet och minst 7-10 cm tjocklek för god energi-besparing.

Avståndet mellan reglarna anpassas till
isoleringens format och minskas med 5 mm när mjuk mineralull används. Följ isoleringsfabrikantens monteringsanvisningar.

Stuprör, lättare lampor och andra fasaddetaljer