Arctix fasad

Ett komplett fasadsystem för ny- och ombyggnader, även för utvändig fasadisolering upp till 250 mm, för fasadhöjder upp till 100 m.

ETA Certifikat Europagodkänt upp till 100 meters fasadhöjd. ETA 16/0847

En fasadsten med mycket hög frostsäkerhet, tillverkad av vit cement,
vit marmorkross och färgpigment. Stenen hakas på vertikala profiler
av varmförzinkad stålplåt med låsfunktion. Mellan sten och bakomvarande vägg finns en 20 mm, ventilerad, luftspalt. Vid skada kan
enskilda stenar enkelt bytas.

Energibesparing

Energi

En Arctix fasad med tilläggsisolering minskar energi-förbrukningen som medför en bättre ekonomi

Klimatsäker

Klimat

Arctix fasaden har flera egenskaper som ger den ett bra motstånd mot olika väderförhållanden

Hållbart utseénde

Utseende

Med Arctix fasaden kan du välja bland format, struktur och färger, och skapa en fasad med lång hållbarhet

Tidseffektiv montering

Installation

En Arctix fasad har generellt en kortare installationstid än andra fasader, vilket spar tid och pengar

Klarar markrörelser

Omgivning

Arctix fasaden med sin unika konstruktion klarar markrörelser betydligt bättre än andra fasader

Bra brandmotstånd

Brand

En Arctix fasad har ett bra motstånd mot brand

Utseende

Genomfärgade stenar i 27 standardfärger. Specialfärger kan beställas,
enligt NCS färgskala. Ytan är slät alt. med svagt strukturerad yta.
Stenarna monteras med rak eller förskjuten vertikalfog. Fasadmönster
med olika format och färger kan enkelt utföras.

Arctix färger

Arctix stenen finns i två modeller

Arctix 100

Stenen har en bygghöjd på 100 mm och finns att få i två tjocklekar, förutom grundmodellen som är 22 mm, finns en kraftigare variant som är 28 mm.

Arctix 200

Stenen har en bygghöjd på 200 mm, och finns endast med 28 mm tjocklek.

Arctix 100

Arctix 100

Mått – Vikt
Bygghöjd: 100 mm
Längd: 600 och 300 mm
Tjocklek: 22 mm alt 28 mm
Byggmått: 42 mm alt 48 mm,
inklusive infästningsprofil

Vikt: 34 kg/m2 alt 45 kg/m2,
inklusive infästningsprofil

Arctix 200

Arctix 200

Mått – Vikt
Bygghöjd: 200 mm
Längd: 600 och 300 mm
Tjocklek: 28 mm
Byggmått: 48 mm,
inklusive infästningsprofil

Vikt: 42 kg/m2,
inklusive infästningsprofil

Arctix Illustration

Installation

Vertikala infästningsprofiler, med låsfunktion, fästes direkt mot underlaget med skruv. 20 mm ventilationsspalt bildas mellan stenens
baksida och vägg. Vid tilläggsisolering, upp till 100 meters fasadhöjd, monteras distansreglar, isolering och vindskydd på befintlig
vägg, infästningsprofiler och fasadsten. Se Bärverk.

Brand

Obrännbar

Miljö

Miljöbedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Detaljritningar kan beställas.

Ventilerad fasad

Ventilerad fasad - sedan 1970

Sveriges äldsta typgodkännande, Sitac nr 1356/70

Numera även Europagodkänt
ETA 16/0847

Godkänt system upp till 100 meters bygghöjd

PDF Download
PDF Download
PDF Download