Montering

Anpassning av stenarna mot öppningar

Självdragsventiler kan avslutas vid luftspalten bakom marmoroc-fasaden.

Luftspalten bakom stenen klarar normalt
luftbehovet.

Anpassning av stenarna mot öppningar

Alternativ A, hörnstenar.
Fäst en monteringsprofil i öppningens
sida, 5-10 cm från hörnet och på samma höjd som övriga profiler.
Anpassa hörnstenarnas längd.
Illustrationen visar ett exempel med tilläggsisolering.

Alternativ B, plåtbeslag.
Stenarna kapas 2-3 cm från öppningen.
Plåtbeslaget fästes i karm eller ram med spik, skruv eller popnit.
Sammanfoga slutligen anslutningsbeslagen i hörnen med popnit.

Sida 2 (3)