Arctix underhåll och rengöring

Utfällning

Om utfällning visar sig efter montering. Kraftigt nedfuktade stenar kan, när de torkar, ge en vitaktig missfärgning.

Rengöringsmedel: Putstvätt eller 10 % ättiksprit med vatten.

Jord och lera

Borsta med halvhård borste på torr fasad.

Vid behov skölj därefter stenarna med ljummet vatten, borsta och efterskölj.

Färger och klotter

Skrapa lätt på ytan sedan färgen torkat.
Har färgen trängt in i stenen är den svår att avlägsna och ett stenbyte rekommenderas.

Fett och oljor

Genom stenens porighet är dessa svåra att
avlägsna. Rådgör med kemikalietillverkare eller färghandlare. Vi rekommenderar byte av dessa stenar.

Luftföroreningar

Nedsmutsade fasadytor genom luftdamm, rök, bilavgaser etc. kan i de flesta fall rengöras med putstvätt eller 10 % ättiksprit med vatten. Rådgör med tillverkaren före åtgärd.

Utbyte av stenar på befinligt fasad

Målning av Arctix fasad

Om önskemålet att byta färg på fasaden blir aktuellt, så är våra råd enligt följande,

En färg för betong ska användas, och den typ av färg som vi anser fungera bra är Silikat färg.

Se till att fasaden är ren innan målning.

Måla inte i hög värme och starkt sol-ljus, då torkar färgen för fort.

Följ färgtillverkarens anvisningar.

Använd en elementpensel i fogarna, och en roller på plana ytor.

 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss för hjälp och rådgivning.