Moderna fasadmaterial, 50 års erfarenhet

Marmoroc tillverkar och marknadsför moderna och väl beprövade fasadmaterial, samt kompletta fasadsystem och teknik för minskad energianvändning och underhåll. Marmoroc-tekniken förenklar monteringen, förkortar byggtiden, arbetsplatsen blir renare, låga vikter, tunnare väggar, låga priser, är klimatsäkra och underhållsfria – Långt in i framtiden

Marmoroc Baltic

En genomfärgad betongsten avsett för flerbostadshus, villor med mera. Denna fasadsten fästes enkelt på metallprofiler enligt en svenskpatenterad metod, som även är anpassad för tilläggsisolering.

Ett Europagodkänt fasadsystem (ETA 16/0847), upp till 100 meters fasadhöjd.

Marmoroc Brick

En fasadsten tillverkad av lera, som bränns under hög temperatur, monterings-profilerna är av varmförzinkat stål med svartlackerad yta.

Fasadstenen har hög frostsäkerhet och är slagtålig.

Marmoroc Composite

Fasadskiva i storformat av högtrycks-laminat (parklex) med ytskikt av träfaner.

Avsedd för ut- och invändiga fasader vid ny- och ombyggnationer av bostads-, kontors- , affärsbyggnader med mera.

Marmoroc Nordic

En genomfärgad betongsten avsett för flerbostadshus, villor med mera. Denna fasadsten fästes enkelt på metallprofiler enligt en svenskpatenterad metod, som även är anpassad för tilläggsisolering.

Ett Europagodkänt fasadsystem (ETA 16/0847), upp till 100 meters fasadhöjd.