Parklex

Fasadskiva i storformat av högtryckslaminat (composite) med ytskikt av träfaner.

Avsedd för ut- och invändiga fasader vid ny- och ombyggnationer av bostads-, kontors- , affärsbyggnader med mera.

Produktbeskrivning
Fasadskivan har ytskikt av träfaner på kärna av cellulosa brer och fenolhartser som sammanpressats under högt tryck och värme. Fasadskivorna har hög slagtålighet och motstår stark sol, regn, vind, snö och frost. Fasadskivorna monteras på profiler av metall eller trä med synlig eller dold infästning. Profiler och teknik för dold infästning samt tilläggsisolering finns liksom anslutningsdetaljer.

Bearbetning
Fasadskivorna kan bearbetas med verktyg avsedda för hårda träslag (borrning, kapning och fräsning).

Mått
Längd: 2 440 mm.
Höjd: 1 220 mm.
Tjocklek: 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 18 mm.
Beklädnadens byggmått inklusive monteringsprofiler är ca 25–55 mm.

Vikt
Vikt: ca 1,35 g/mm 3 eller ca 13,5 kg för 10 mm skiva.

Utseende
Fasadskivorna kan levereras i nio olika fanér, från natur till mörk brunt samt med olika ytstrukturer.

Vägledning vid projektering
Fasadskivorna fästes med skruv eller lim på vertikala reglar av trä eller metall så att en 20–30 mm luftspalt bildas. Dold infästningsteknik finns för fasadskivor med minst 12 mm tjocklek. För utvändig tilläggsisolering finns speciella distansreglar och konsoler av stål. Detaljritningar för anslutning till hörn, fönster, dörrar, sockel och takfot kan erhållas från oss på begäran.

Fasadskiva i storformat, med ytskikt av träfaner

Fasadskivorna kan levereras i fem olika fanér, från natur till mörk brunt samt med olika ytstrukturer

Avsedd för ut- och invändiga fasader vid ny- och ombyggnationer av bostads-, kontors- , affärsbyggnader med mera