Parklex Prodema

Ett brett utbud av Väggpaneler och Golv - med ett naturligt ytskikt av äkta träfaner.

Parklex

Väggpaneler

Fasadskiva i storformat med ytskikt av äkta träfaner.

Avsedd för utvändiga fasader vid ny- och ombyggnationer av bostads-, kontors- , affärsbyggnader med mera.

Energibesparing

Energi

En Parklex fasad med tilläggsisolering minskar energi-förbrukningen som medför en bättre ekonomi

Klimatsäker

Klimat

Parklex fasaden har flera egenskaper som ger den ett bra motstånd mot olika väderförhållanden

Hållbart utseénde

Utseende

Med Parklex fasaden kan du välja bland format, yta och nyanser, och skapa en fasad med lång hållbarhet

Bra brandmotstånd

Brand

En Parklex fasad har ett bra motstånd mot brand
Brandklass: Fire 105 / Bs1-d0

Produktbeskrivning
Fasadskivan har ytskikt av träfaner på kärna av cellulosafibrer och fenolhartser som sammanpressats under högt tryck och värme. Fasadskivorna har hög slagtålighet och motstår stark sol, regn, vind, snö och frost. Fasadskivorna monteras på profiler av metall eller trä med synlig eller dold infästning. Profiler och teknik för dold infästning samt tilläggsisolering finns liksom anslutningsdetaljer.

Bearbetning
Fasadskivorna kan bearbetas med verktyg avsedda för hårda träslag (borrning, kapning och fräsning).

Mått
Längd: 2 440 mm.
Höjd: 1 220 mm.
Tjocklek: 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 18 mm.
Beklädnadens byggmått inklusive monteringsprofiler är ca 25–55 mm.

Vikt
Vikt: ca 1,35 g/mm 3 eller ca 13,5 kg för 10 mm skiva.

Utseende
Fasadskivorna kan levereras i nio olika fanér, från natur till mörk brunt samt med olika ytstrukturer.

Parklex färger

Vägledning vid projektering
Skivor för utvändiga fasader och undertak, fästes med synlig
eller dold infästning. Synlig infästning med lackerad nit i fanerets
färg. Dold infästning med lim eller med skruv/nit på skivans baksida. 20–50 mm ventilerad luftspalt mellan skiva och bakomvarande vägg.

För fasadisolering finns ett komplett isoleringssystem.
Se Marmoroc Bärverk.

Monteringsanvisning samt detaljritningar kan beställas.

Parklex fasad

Fasadskiva i storformat, med ytskikt av äkta träfaner

Fasadskivorna kan levereras i fem olika fanér, från natur till mörk brunt samt med olika ytstrukturer

Avsedd för utvändiga fasader vid ny- och ombyggnationer av bostads-, kontors- , affärsbyggnader med mera

PDF Download