Fasadskador

Vi har lösningen om du har en sprucken och flagande putsfasad, eller sönderfrusen och trasig tegelfasad.

Eller så kanske du är trött på ett ständigt återkommande underhåll och målning av träfasaden, och önskar en underhållsfri fasad.

Moderna och väl beprövade fasadmaterial

Marmoroc AB tillverkar och marknadsför moderna och väl beprövade fasadmaterial, samt kompletta fasadsystem och teknik för minskad energianvändning och underhåll. Marmoroc -tekniken förenklar monteringen, förkortar byggtiden, arbetsplatsen blir renare, låga vikter, tunnare väggar, låga priser, är klimatsäkra och underhållsfria – Långt in i framtiden

Marmoroc Ventilerad Fasad

Ventilerad och klimatsäker fasad
- med eller utan tilläggsisolering

Marmoroc -tekniken har funnits sedan 1970, och är Sveriges äldsta typgodkännande, Sitac nr 1356/70. Systemet är numera även Europagodkänt ETA 16/0847, och är ett godkänt system upp till 100 meters bygghöjd.