Om Marmoroc

Marmoroc AB tillverkar fasadmaterial
av bl a sten och plåt

Företaget ligger i Köping (Västmanland), och verksamheten startade på 70-talet då bl.a. fasadstenen började tillverkas under dåvarande namnet Coloroc. På 90-talet förädlades produkten och fick bl.a. en sammansättning av krossad marmor, därav fick produkten det nya namnet Marmoroc.

Idag är Marmoroc ett företag med ett antal produkter, kompletta väggbeklädnadssystem med underkonstruktioner för ytterligare isolering. Våra produkter är väl testade och passar både små och stora, gamla och nya byggnader.

10 argument för att välja våra fasad-produkter

En komplett fasadleverantör
 
Lång erfarenhet av fasadteknik och material
 
Väl beprövad och långtidstestade produkter, för nordiskt klimat
 
Många färger, format och ytstrukturer
 
Enkel, ren och miljövänlig montering
 
Ventilerade och klimatsäkra fasadsystem
 
Kan levereras med montering av våra erfarna fasadspecialister
 
Kan monteras hela året, oavsett väder och klimat
 
Egna patent och teknikutveckling
 
Underhållsfria material
- långt in i framtiden