10 Argument för att välja våra fasad-produkter

En komplett fasadleverantör

Lång erfarenhet av fasadteknik och material

Väl beprövad och långtidstestade produkter, för nordiskt klimat

Många färger, format och ytstrukturer

Enkel, ren och miljövänlig montering

Ventilerade och klimatsäkra fasadsystem

Kan levereras med montering av våra erfarna fasadspecialister

Kan monteras hela året, oavsett väder och klimat

Egna patent och teknikutveckling

Underhållsfria material
- långt in i framtiden

Om Marmoroc

Marmoroc AB tillverkar fasadmaterial
av bl a sten och plåt

Företaget ligger i Köping (Västmanland), och verksamheten startade på 70-talet då bl.a. fasadstenen började tillverkas under dåvarande namnet Coloroc. På 90-talet förädlades produkten och fick bl.a. en sammansättning av krossad marmor, därav fick produkten det nya namnet Marmoroc.

Idag är Marmoroc inte bara en fasadsten utan ett helt fasadsystem med underkonstruktioner för bl a tilläggsisolering. Våra produkter är välbeprövade och lämpar sig för såväl små som stora, gamla som nya byggnader.