Tjänster

Från oss kan du förutom materialet köpa en komplett fasad med funktionsgaranti

Vi monterar på små och stora fastigheter, nybyggnad och renovering, i hela landet.

Teknisk rådgivning

Vi utformar fasadförslag och har adresser till referensobjekt i och utanför Sverige.

Varuprover och detaljritningar

Kontakta oss för mer information och prover på våra produkter.

Mot förfrågan monteras även fasadmaterial från andra leverantörer

Som ett exempel monterade vi vår egen Parklex fasadskiva på Grand hotell i Borås, samt vita fibercementskivor från annan leverantör.

Om oss

Företaget ligger i Köping (Västmanland), och verksamheten startade på 70-talet då bl.a. fasadstenen började tillverkas under dåvarande namnet Coloroc.

På 90-talet förädlades produkten och fick bl.a. en sammansättning av krossad marmor, därav fick produkten det nya namnet Marmoroc.

Idag är Marmoroc ett företag med ett antal produkter, kompletta väggbeklädnadssystem med underkonstruktioner för ytterligare isolering.

Våra produkter är väl testade och passar både små och stora, gamla och nya byggnader.