Bärverk

Profilerna klarar fasadvikter på 50 kg/m², upp till 100 m byggnadshöjd och ingår i vårt Europa-godkännande (ETA 16/0847).

Marmoroc_barverk_Arctix
Marmoroc_barverk_boards

Beskrivning
Profiler av varmförzinkad tunnplåt bestående av distansstöd, distansreglar och infästningsprofiler för fasadbeklädnadsmaterial (plåt, skivor och sten). Distanser vid ojämna väggytor och bärreglar monterade direkt på vägg, alternativt på distanserna för att minska köldtransport till bakomvarande väggkonstruktion. Hattprofiler för infästning av fasadmaterialet.

Distansreglar med ned- eller uppvikta klaffar ger profilerna en kraftigt förhöjd bärförmåga. Profiltjocklek upp till 0,9 mm kan bearbetas med handverktyg. Bärreglar fästade på distanser används vanligtvis för att minska köldtransport från fasadbeklädnad in till bakomvarande vägg vid tilläggsisolering. Profilerna klarar fasadvikter på 50 kg/m², upp till 100 m byggnadshöjd och ingår i vårt Europa-godkännande (ETA 16/0847).

Mått
Väggdistans: 55 x 100 – 200 x 1,5 mm
Bärregel: 70 eller 95 mm x 3 600 x 0,9 mm
Infästningsprofil: 20–50 x 2 500 x 0,7–1,0 mm
Ventilationsprofil: 15–100 x 2 000 x 0 ,5 mm
Sockelprofil: 70–150 x 2 500–3 000 x 0,6 mm

Utseende
Profilerna, enligt bilder ovan, är zinkfärgade eller med svartfärgad yta.

Marmoroc Ventilerad Fasad

Distanser för ojämna väggytor

Profiler av varmförzinkad tunnplåt bestående av distansstöd, distansreglar och infästningsprofiler för fasadbeklädnadsmaterial