Ventilerad Fasad

Tekniken har funnits sedan 1970, och är Sveriges äldsta typgodkännande, Sitac nr 1356/70. Systemet är numera även Europagodkänt ETA 16/0847, och är ett godkänt system upp till 100 meters bygghöjd.

Marmoroc väggbeklädnad

Arctix-stenen är frostsäker, gjord av vit cement, vit marmor och färgpigment. Stenen hakas på vertikala profiler av varmförzinkad stålplåt med låsfunktion.

Mellan stenen och väggen bakom finns en 20 mm ventilerad luftspalt, som håller väggen torr och välmående.

Vid ett flertal tillfällen har Marmoroc systemet använts för att rädda fuktskadade puts och tegel fasader, även på helt nybyggda hus.

I händelse av skada kan enskilda stenar enkelt bytas ut.

Systemet kan monteras med extra isolering, vilket förbättrar byggnadens ekonomi genom minskade energikostnader.

Samma ventilerade teknik och stödsystem för isolering kan användas med alla våra produkter.

Kanske du är trött på ett ständigt återkommande underhåll och målning av träfasaden, och önskar en underhållsfri fasad?

Moderna och väl beprövade fasadmaterial

Marmoroc Fasadsystem

Här ser du se en animerad film som visar vårt ventilerade fasadsystem.

Frågor?

Om du har frågor om våra produkter, eller önskar hjälp med ditt projekt, tveka inte att höra av dig till oss.

Telefon 0221- 36 600

Klimatsäker

Energibesparing

Hållbart utséende

Tidseffektiv installation

Klarar markrörelser

Bra brandmotstånd