Arctix Montering

Här följer en manual med tips och råd för installation av en Arctix fasad

Klicka på bilderna för att förstora.

Manualen kan även laddas ner.

Viktigt

Att tänka på först av allt

Heta arbeten

- får inte utföras där det finns uppenbar brandrisk, exempelvis kapning av metall med eldrivna kapskivor i närheten av brandfarliga eller lättantändliga material

- välj vindskyddsduk som är svårantändlig

- välj isolering som är elastisk och ej är brännbar

- följ lokala brandmyndighetens krav för brandskyddsutrustning på aktuell arbetsplats

Brandskyddskonstruktion som uppfyller kraven i gällande typgod-kännandebevis ETA 16/0847 och Boverkets Nybyggnadsregler (NR) visas på separata ritningar som kan beställas från Marmoroc.

Materialåtgång

1 m² Marmoroc®
Till varje m² väggyta med Marmoroc
(exkl öppningar) åtgår
följande materialmängder:
1. Klaffreglar, ca 2-2,5 lpm
2. Monteringsprofiler, ca 3,8 lpm
3. Hörnsten, 1 par/10 cm
(höger resp. vänster)
4. Hörnsten, 1 par/10 cm/20 cm
(höger resp. vänster)
5. Luftningsprofil, varje längd
ökas med 5-10 cm/skarv/2 m
6. Bottenprofil vid tilläggsisolering,
varje längd ökas
med 5 cm/meter sockel (skarv)
7. Marmoroc sten, öka med
3-5 % för spill/avkap
8. Skruv/plugg ca 4-5 st/m² väggyta

Infästning av reglarna

Byggnader med max 6 meter fasadhöjd och ej placerade där starka vindar råder.

Infästning: varmförzinkad skruv på max 80 cm avstånd.
• i trävägg – skruv med bricka (6 mm Ø) som tränger in minst 50 mm i bärande konstruktion.
• i putsad stenvägg – 100 mm lång skruv (expanderplugg).
• för högre fasadhöjder rådfråga Marmoroc
eller konstruktör.

Sida 1 (3)