Tillfälligt erbjudande

Vi gör plats på lagret

Nu finns möjligheten att köpa en stenfasad till ett ovanligt bra pris!

Vi har ont om plats och tömmer nu vårt fabrikslager på fasadstenar i varierande färger, som kan monteras och därefter målas på plats till önskad kulör. Du få en modern ventilerad fasad, med exakt den färg du vill ha, till ett ovanligt lågt pris.

Enkel och snabb montering enligt en 50 års beprövad och typgodkänd teknik.

Priset för fasadsten i blandade färger,
Tillfälligt erbjudande 99 SEK +moms /m²

Monteringsprofiler samt bärverk för extra isolering säljes separat enligt önskemål.

Färg köper du hos din lokala färghandlare.

Du väljer själv om du vill hämta på plats på vår fabrik, eller kontakta oss för ett fraktpris hem till din adress.

Begränsat parti.

Frågor?
Välkommen att kontakta oss!

Marmoroc Baltic
Montera

Materialåtgång

1 m² Marmoroc®
Till varje m² väggyta med Marmoroc
(exkl öppningar) åtgår
följande materialmängder;

Monteringsprofiler, ca 3,8 lpm

Hörnsten, 1 par/10 cm
(höger resp. vänster)

Hörnsten, 1 par/10 cm/20 cm
(höger resp. vänster)

Luftningsprofil, varje längd
ökas med 5-10 cm/skarv/2 m

Bottenprofil vid tilläggsisolering,
varje längd ökas med 5 cm/meter sockel (skarv)

Marmoroc sten, öka med
3-5 % för spill/avkap

Skruv/plugg ca 4-5 st/m² väggyta