Brick Bilder

Här har vi samlat några exempel på olika fasader med Marmoroc Brick.

Kontakta oss om du önskar adress till en Brick fasad nära dig.

Fasadsten av
bränd lera

Ytan är slät med en matt lyster
eller glaserade

Fasadstenen har hög frostsäkerhet och är slagtålig