Snaploc
Plåtfasad av profilerad, färgbelagd stålplåt från Marmoroc

Marmoroc Snaploc

Snaploc Fasadsystem av ytbelagd, profilerad stålplåt avsett för bostadshus, kontorshus, industribyggnader med mera. Systemet finns med utformning som kassetter och paneler samt är komplett med profiler för anslutningar, omfattningar etc. Det är anpassat även för att tilläggsisolera plåtfasaden. Infästning görs enkelt enligt en patenterad snäppmetod. Typgodkänt av Sitac enligt BBR avsnitt 6:532, 5:63 och BKR avsnitt 8 (bevis nr 1889/77).

Produktbeskrivning
Såväl kassett som panel finns för stående och liggande montering (även kombinerat på fasaden), och är tillverkade av ytbelagd stålplåt, jämför utseende nedan. Profilutformning visas nedan.

Mått
Bredd: kassett 400 mm och panel 200 mm.
Längd: kassett 200–6 000 mm och panel 500–6 000 mm.
Godstjocklek: 0,5–0,7 mm.
Totaltjocklek: 50 mm (beklädnad inklusive monteringsprofil).
Längd monteringsprofil: 3 000 mm.

Vikt
Vikt 6–10 kg/m 2.

Utseende
Kassett och panel samt anslutningsdetaljer finns i ett flertal färger och ytbeläggningar. Ytan är matt (eliminerar spegelreflexer). Denna plåtfasad har en ytbeläggningen som omfattar bl a zinkbeläggning och lackering på båda sidor varvid framsidan har färgskikt av polyester som standard.

Vägledning vid projektering
Monteringsprofilerna (c-avstånd 1 200 mm) fästs med skruv eller spik direkt mot underlaget. Genom skenans utformning erhålls ett ventilerat utrymme bakom kassetten och panelen. Vid tilläggsisolering fästs först speciella distansstöd ( c-avstånd max 1 000 mm) mot underlaget varefter monteringsprofilerna fästs i dessa. Profilerna klarar bygghöjder på upp till 100 m. Monteringsanvisning samt detaljritningar visande anslutningsdetaljer vid hörn, fönster, dörrar etc finns.

Kontakta oss för monteringsanvisningar