Marmoroc Nordic
  • Marmoroc-nordic-1

Projektbeskrivning

Marmoroc Nordic

Renovering av kontor och lagerbyggnad, ca 3500 m², vit färg.