Marmoroc Brick Sundsvall

armoroc Brick Fasadrenovering, inkl. tilläggsisolering av 15 st. putsade flerbostadshus. Fasadsten i storformat 1200×400 mm i 4 olika färger.

Marmoroc Snaploc

armoroc Snaploc. Fasadrenovering av putsade fasader. Ny fasad med Snaploc, inkl. tilläggsisolering

Marmoroc Nordic

armoroc Nordic Renovering av kontor och lagerbyggnad, ca 3500 m², vit färg.

Marmoroc Composite / Parklex

armoroc Composite / Parklex Nybyggnad, ca 600 m² (ut och invändigt) faner Copper.

Marmoroc Baltic

armoroc Baltic Fasadrenovering med Marmoroc Baltic i gul och grå färg inkl. tilläggsisolering 95 mm på flerbostadshus beklädda med tegel och plåt, ca 7000 m²  

Marmoroc Brick

armoroc Brick Renovering och isolering av flerbostadshus, ca 6000 m². Fasader med gult fasadtegel, sönderfruset ersattes med gul Marmoroc Brick, 400×200 mm, på tilläggsisolering.