Marmoroc Brick
  • Marmoroc-brick-1

Projektbeskrivning

Marmoroc Brick

Renovering och isolering av flerbostadshus, ca 6000 m².

Fasader med gult fasadtegel, sönderfruset ersattes med gul Marmoroc Brick, 400×200 mm, på tilläggsisolering.